پرداخت مهريه

mehrzad

با سلام و احترام

اگر كل داريي مرد تقريبا برابر با مهريه زن باشد دادگاه كل دارايي را بعنوان مهريه به زن مي دهد يا بخشي از آن را (چند درصد)؟ و مبلغ باقيمانده كه بصورت قسطي بايد پرداخت شود قسط هر ماه چند درصد درآمد ماهيانه مرد است؟ با سپاس فراوان