مغازه

r.r.

با سلام و ارادت,

احتراما اینجانب در خصوص باز پس گیری مغا زه ای در تهران یا وجه ان از پدرهمسر سابقم  که در انجام وکالت واگذار شده از طرف من خیانت کرده از شما کمک میخواهم.
مختصر واقعه:
اینجانب ایران را به کشوری دیگر به همراه همسر ترک کردم و وکالت کاری به پدر ایشان داده تا در نبود ما به امورات احتمالی انجام شود. در نبود ما پدر خانوم از نبود اینجانب سو استفاده  کرده و مغازه اینجانب را به نام دخترشان میزنند. 

حال ما ۶ سال است جدا شدیم و از این واقعه  حدود ۷ سال میگذرد, چگونه میتوانم به حق از دست رفته برگردم. من هنوز در خارج از ایران زندگی میکنم اما وکالت کامل به برادرم در تهران جهت انجام هر گونه کاری داده ام. 
ممنون از راهنمای شما.
ارادتمند ر.ر.