حقوق کارمندی

عماد

سلام
مدیر بنده بدون اجازه پشت سیستم رایانه ام نشسته. کل محتوای رایانه مو چک کرده و اونایی که مثل کلیپ خنده دار بوده رو بدون اجازه پاک کرده و کلی جلوی سایر کارکنان منو شماتت کرده. ایا ایشون حق دیدن محتوای سیستم منو بدون اجازه دارن یا ن؟ و حق پاک کردنشو دارن یا ن؟ ایشون سابقه اذیت کردن کارکنانشون داشتن قبل از این