ازدواج

حسینی

سلام خانم وکیل شرمنده 

اگر پسری بعد از انجام آزمایش ازدواج  نخواهد  با دختر مورد علاقه اش که دختر از همه لحاظ  درست باشد عقد کند حکم قانون چیست ؟

تشکر از لطف شما