طلاق و دیدن فرزند

قاسمی

با سلام

همسرم درخواست طلاق داده است و فرزند یک ساله مان نیز که دختر می باشد با خود به خانه پدری برده است

چگونه میتوانم به صورت رسمی و حقوقی آزمایش دی ان ای را درخواست کنم

و برای دیدن فرزندم چگونه میتوانم اقدام کنم بدون اینکه مجبور باشم به خانه و خانواده همسرم نزدیک بشوم

به هیچ وجه از وضع دخترم باخبر نیستم و اطلاعی نمی دهند و فقط اخرین بار مادر زنم گفت مریض شده بود بدجور اونم بعد از یک ماه که برای تولد یک سالگیش رفته بودم

با تشکر