چطور می توانم بدهیم را وصول کنم

eli

با سلام. من مدتی پیش مبلغ 15 میلیون تومان میخاستم از بانک وام بگیرم. شخصی که می خاست ضامن شود گفت 5 میلیون تومان نیاز داردو قرار شد خودش اقساط 5 میلیون تومان را بدهد یا یکجا برگرداند. اما فقط 500 هزار تومان از اقساط را داده و بعد از دست من شاکی شده که من اقساط را نمی دهم.  و من هم هیچ مدرکی به جز رسید انتقال وجه را ندارم. اکنون دادگاه نیز حکم داده من 500 هزار تومان و هزینه دادرسی را به او برگردانم و اقساط را هم پرداخت کنم. پس من چطور به حق برسم و پولم را از او پس بگیرم. با تشکر از راهنمایی شمابا سلام. من مدتی پیش مبلغ 15 میلیون تومان میخاستم از بانک وام بگیرم. شخصی که می خاست ضامن شود گفت 5 میلیون تومان نیاز داردو قرار شد خودش اقساط 5 میلیون تومان را بدهد یا یکجا برگرداند. اما فقط 500 هزار تومان از اقساط را داده و بعد از دست من شاکی شده که من اقساط را نمی دهم.  و من هم هیچ مدرکی به جز رسید انتقال وجه را ندارم. اکنون دادگاه نیز حکم داده من 500 هزار تومان و هزینه دادرسی را به او برگردانم و اقساط را هم پرداخت کنم. پس من چطور به حق برسم و پولم را از او پس بگیرم. با تشکر از راهنمایی شما