معامله خودرو

محمدجواد

با عرض سلام اینجانب خودرویی را در تاریخ 94/11/17 فروخته ام که از کل مبلغ مورد معامله مبلغ بیست میلیون ریال نزد خریدار تا تنظیم سند باقی ماند ولی در قولنامه ای که بصورت دستی بین خودمان نوشتیم زمان حضور برای تنظیم سند قید نشد و بصورت گفتاری ده روز مهلت گرفت در صورتی که خریدار از آمدن به محضر امتناع کند و پول اینجانب را به مدت طولانی نزد خود نگه دارد چه باید کرد؟