بازپس گیری شهادت

علیرضا
سلام...چطور میتونم شهادتی که توی دادگاه به صورت کتبی نوشتم رو لغو کن؟؟؟..ممنون..