مشارکت

elnaz

سلام .

در صورتی که شرکاء ( عکاسی ) پس از یک سال بخواهند از هم جدا شوند و یکی از طرفین بخواهد کار را به طرف مقابل واگذار کند ( لوازم آتلیه و تجهیزات عکاسی ) آیا باید عین مبلغی که در آغاز شراکت ( که به طور مساوی با طرف مقابل) وارد کسب و کار کرده است به او بازگردانده شود ؟ اگر نه بر چه حسبی این مبلغ محاسبه خواهد شد ؟