محاسبه دیه براساس چه سالی

mojtaba
باسلام من درسال ۸۷تصادف کردم ودرسال۸۸اخرین رای دادگاه صادر شده وطرف زیاندیده من بعد یک سال مدارک رابه بیمه ارسال کرده دیه بر اساس چه سالی باید محاسبه بشه باتشکر فراوان