طلاق

مینا
با سلام همسرم سه سال است که ترک زندگی مشترک کرده یعنی سه سال است که من را از منزل بیرون کرده و من در منزل پدرم زندگی می کنم بارها با وساطتت اطرافیان گفته که نمیخواد با من زندگی کنه ولی هر ماه نفقه رو به حسابم میریزه الان سه سال است که بلاتکلیفم تنها دلیل طلاق ندادنش هم مهریه است آیا من میتونم تقاضای طلاق کنم بدون ببخش مهریه به دلیل عسر و حرج ترک زندگی مشترک ممنونم