تنظیم قرارداد بین دو شخص حقیقی

maryam

سلام.

 

دوستی خارج از کشور میخواهد مبلغ 100.000 تومان بعنوان قرض به من بدهد اما در ازای آن یک رسید قانونی ومعتبر مثل قرارداد میخواهد.. مبنی بر آنکه هرزمان طلب خویش را مطالبه نمود بنده موظف به پرداخت آن هستم و یا در صورت فوت طلب مذکور به اشان مسترد میگردد.

آیا تنظیم چنین مدرک یا قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی مقیم خارج از کشور ممکن است؟

 

با تشکر از جواب شما

مریم رحمانی