درخواست مطالبه

مهدوی

با سلام

احتراما به استحضار میراسند بنده داری یک شرکت حسابداری می باشم که در مرداد ماه سال 91 با یک دستگاه دولتی عقد قرارداد خدمات مالی منعقد نموده و در دی ماه 92 قرارداد یک طرفه فسخ شده در صورتی که تا پایان سال 92 تمدید شده بود و پس از فسخ قرارداد فوق دستگاه مورد نظر هیچگونه تمایلی به پرداخت مطالبات و سپرده حسن انجام کار را ندارد و ادعا دارند که دفاتر مالی سال 91 مفقود گردیده و باعث علی الراس شدن دستگاه فوق شده که امر فوق را به شرکت اینجانب وصل نموده اند در صورتی که هیچگونه صورتجسله تحویل به بنده را نداشته و ندارد و در سال 93 بنده تمام سیستم و مدارک که چمع آوری شده بود را طی صورت جلسه تحویل دادم .

حال باید چکار کرد؟؟؟