باز پس گیری اموال صغیر

علی شریفی

سلام و خسته نباشید
در مورخ 1383/10/8 زمین اینجانب (موروثی) به مساحت حدودا دو هکتار بدون امضا خودم و امضای قیم به فروش رفته. (خودم متولد 1365/11/25 هستم) این زمین های واگذاری منابع طبیعی هست ، اداره منابع طبیعی قصد واگذاری سند دارد . حال آنکه بنده می توان زمین خودم را با توجه به اینکه سنم 18 سال تمام نشده و قیم هم قولنامه فروش را امضا نکرده پس بگیریم؟ آیا مدت زمان سپری شده از قولنامه حقی به خریدار می دهد؟ بنده پولی هم نگرفتم بعد از تقریبا هشت سال از مدت قرارد داد به دلیل نیاز مالی از نماینده خریدار تقاضای پول کردم آن هم واریز کردم (مبلغ 3 میلیون تومن) ولی رسیدی را امضا نکردم.
با توجه به اینکه پول واریز شد و تاریخ قرارداد به سال 1383 است با زهم می توانم زمین را پس بگیرم؟ 

خاطر نشان می کنم کل این زمین ها حدودا ده هکتار است و تماما موروثی است و هنوز سند نخورده و اداره منابع طبیعی الان قصد سند زدن دارد. (سهم من از سهم پدری حدودا دو هکتار است)

فروشنده ها خواهر و بردارانم بوده اند و من قصد دارم فقط سهم ارثی خود را پس بگیرم و شکایتی از خواهرانم و بردارانم را ندارم زیرا من بطور شفاهی به خریدار گفتم که قصد فروش زمین خودم را ندارم. خریدار ادعای مالکیت دارد. ضمنا اسم من در قولنامه ذکر شده است ولی نه امضای من در قولنامه هست و نه امضای مادرم(قیم).

منتظر راهنماییتان هستم.
ممنون