روابط نامشروع

زهرا

با سلام. من دختری هستم که متاسفانه در محل کارم با آقایی که همسر و دو فرزند داشت رابطه برقرار کردم. خودم هم در شرف طلاق هستم.رابطه در حد پیامک عاشقانه و تلفن بوده و اتفاق دیگری رخ نداده. بعد از گذشت مدتی همسر ایشان متوجه ارتباط ما شد و الان تهدید میکند که از من شکایت میکند. من میخواهم بدانم آیا ایشان میتواند به پیامکها و تلفن های ما دسترسی پیدا کند و کیفر من چه خواهد بود؟