استعلام دارایی

محمد-تهران
با سلام برای استعلام دارایی متوفی چه کسانی واجد شرایط هستند و به کدام نهاد یا مرجع قانونی بابد مراجعه کرد؟ ممنون