میزان مبلغ دیه

babak

سلام : مبلغ دیه "یک ناحیه اسکار جرح در خلف دست راست" چقدر میشود؟ عبارت ذکر شده عین نوشته پزشکی قانونی میباشد. با تشکر فراوان.