تعویض شناسنامه

Sara

سلام وقت بخیر خواستم بدونم من میتونم شناسنامه همسرم را تعویض کنم شناسنامه ایشان فدیمیست و به دلیل اینکه ایران نیستند و اینکه ایشان در ازدواج قبلیصاحب دختری هستند که ۱۱ سال پیش همسر سابق ایشون با حضانت بچه  رفتن کجا مشخص نیست با توجه به اینکه کد ملی از ایشان ندارم و همچنین پدر و مادر ایسان فوت سده اند فقط من سنتسنامه جدید دارم چه کنم ؟ و همچنین برای درخواست کارت پایان خدمت ایشان میتوانم اقدام کنمبا تشکر