بیماری

مسعود طالقانی

با سلام و عرض خسته نباشید

همسر من(خانمم) بعد از یک دوره قهر و دادخواست طلاق ظاهرا با وساطت دوستان من برای زندگی به خانه برگشت ولی متاسفانه بعد از دوسال از روی یادداشتهای شخصی اش متوجه شدم که به قصد انتقام برگشته و در نهایت با سوء استفاده عاطفی و فشاهای روحی و عاطفی باعث شد که دچار عقده عاطفی شوم و به تلاشی شخصیتی مبتلا بشم و طوری مریض شم که بعد 7 ماه هنوزم خودم رو درست پیدا نکرده ام و از کار افتاده شدم. و الان هم بعد از یک قهر 9 ماهه به فواصل دو ماه یکبار به بهانه بردن البسه و... به خانه می آید و من را با برادرانش در گیر و به نزاع وادار میکند و الان ده روزی است که دوباره مهریه و طلاق و نفقه خود را به اجرا گذاشته. آیا بابت اینکه باعث مریضی و تکانه روحی  من شده ، میتوانم از او شکایت کنم؟چون بعضی وکلا میگویند این نکته را به کل فراموش کنم چون از همین حربه استفداه کرده و عدم صلاحیت و کفایت من را برای سرپرستی خانواده و طلاق علیه خودم استفاده خواهد کرد. راهنمائیم کنید