عدم تمکین

سلام.الان همسر من حدود ۶ ماه هست منو با پسر ۳ ساله امو ول کرده رفته قبلشم کتکم زده و خونه رو ترک کرده که واسش دیه هم بریدن الان ایشون رفته برای من عدم تمکین زده با اینکه من سر خونه زندگیم هستم و ایشون خونه رو ترک کرده بدون اینکه حتی خرجی و نفقه خودم و فرزندمو بده می خواستم ببیتم باید چیکار کنم واسه عدم تمکینی که واسم زده