اعتراض به ماده 56

حسن

سلام ما یک قطعه زمین در منطقه طلادر لواسانات داریم که رای قاضی بر علیه ماست و می گوید ملی شده است آیا می توان پس گرفت؟