فرزند خواندگي

الهام
با سلام،من متولد سال ٦٠هستم.مادر سال ٨١ و پدر سال ٩٣درگذشت.پدر خارج از ايران دفن هستن.كارهاي انحصاروراثت انجام داديم وبيشتر املاك پدرم را فروختيم و سهم الارث وراثت(من و خواهرم وهمسر پدر م)به نسبت سهم پرداخت شد.همسر پدرم بعد همه اينا ادعا دارد كه ما فرزندخوانده هستيم البته هميشه زمزمه اين حرف بوده ولي هيچ وقت كسي مستقيم به ما اين حرف رانزده بود با اين اوصاف ميخواستم بدونم اين خانوم راهي براي اثبات گفته ش دارد .