ورود به عنف

سلام خسته نباشید در منزلی به همراه کارگرانم کابینت نصب میکردیم حدود دو هفته رفت و امد داشتیم روز اخر که برای رفع نواقص و تسویه حساب رفتیم طبق معمول در زدیم سرایدار در راباز کرد (هنوز مالک ساکن نشده و ملک اپرارتمانی میباشد)بعد از ورود سرایدار درب واحد را روی ما قفل کرد و بعد مالک با مامور امد و ما را به عنوان ورود غیر مجاز به کلانتری برد و از ما خواستند که کار کابینت را تمام کنیم تارضایت دهد (طبق قرارداد ما باید ایشان اول تسویه حساب کند بعد کار را تحویل بگیرد) من اونجا قبول نکردم حالا ایشان به عنوان ورود به عنف از ما شاکی شده و فردا دادگاه داریم به نظر شما چکار کنم ایا محکوم میشیم ممنون از زحمتی که میکشید