درخواست طلاق

mohammad
با سلام و خسه نباشید: دختریکی از اقوام درخواست طلاق داده و همسرش مشکل بیماری روانی(پالونوئید دو قطبی) دارد م برای طلاق دادن همکاری نمیکند آیا راهی است که سریع تر طلاق دختر از پسر گرفته شود. باتشکر