برگشت چک حقوقی

منصور
با سلام من دو سال قبل یک چک به مبلغ بیست میلیون تومان از دادگاه حقوقی برگشت زده ام و متهم جهت مزایده یک باغ قراردادی معرفی کرده ولی بعد از دو نوبت مزایده ملک به فروش نرفت. آیا من میتوانم از دادگاه درخواست صدور حکم جلب کنم؟؟؟ ممنون میشم اگه راهنمای کنید.