الزام به پرداخت ثمن معامله

,vahid alee

سلام   خسته نباشید  من خواهان یک دادخواست بابت الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله هستم. زمان رسیدگی 12 اسفند تعیین شده است. می خواهم زمان تعیین شده را که اولین جلسه می باشد به یک یا دو ماه دیگر عقب بیاندازم  دلیل هم تقارن درمان و زمان دادگاه و عسر هرج تردد به شهرستان محل دادگاه که بیش از 400 کیلومتر فاصله از محل سکونت بنده دارد می باشد.  لطفا راهنمائی فرمائید.  باسپاس فراوان