اجاره مدرک تحصیلی

محسن سلیمانی
با سلام یک موسسه رابط از من خواسته تا در قبال پرداخت مبلغ 2میلیون مدرک تحصیلی من را تا دوسال برای رتبه بندی یک شرکت اجاره کند.آیا این کار قانونیست و اینکه چطور قرارداد بنویسم که نتوانند سوء استفاده کنند.ممنون