انصراف از هیئت علمی

amir

سلام خسته نباشید
عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه ها می باشم و بنابر درخواست بنده برای انتقال به یکی دیگر از دانشگاه ها درخواست بنده را نپذیرفتند و بنده را به یکی از دانشگاه ها در یکی از کوچکترین شهر های کشور منتقل کردند.پس از اطلاع بنده از این کار بنده درخواست کردم تا از انتقال دائم اینجانب خودداری کنند و صرفا به عنوان مامور به مدت یکسال بنده را به آن دانشگاه اعزام کنند با این کار موافقت کردند و بنده را به آن دانشگاه به عنوان مامور منتقل کردند.اما بنده مدتی قبل متوجه شدم که من را به صورت دائم به این دانشگاه منتقل کردند و ردیف استخدامی بنده را در دانشگاه مبدا خالی کرده اند.آیا امکان پیگیری و گرفتن حق بنده وجود دارد؟اگر نیست شرایط انصراف از هیئت علمی دانشگاه چیست؟