طلاق

رضا گرمابی
با سلام .میخواهم بدانم در صورتی که دادگاه مهریه را قسط بندی کند میتوانم طلاق همسرم را ندهم تا بعد از مدتی از مهریه خود صرف نظر کند؟چون بنده بیکار هستم و اموالی ندارم و دانشجو میاشم . با تشکر و سپاس فراوان