رابطه با جنس مخالف

سلام

اینجانب همراه با دختری در ماشین شخصی در محلی خلوت بودم و فقط معاشقه با یکدیگر داشتیم که گشت موتوری نیروی انتظامی کنار ماشین توقف کرد و مدارک (گواهی نامه-کارت ماشین-کارت دانشجویی) را از من گرفت و نسبت بین من و آن دختر را سوال کرد. با وجود اینکه من و آن دختر محرم بودیم، اما مدرکی رسمی مبنی بر محرمیت نداشتیم و آن مامور ما را  تهدید به مشکلات بعدی و بردن ما به پاسگاه و بازداشتگاه به علت رابطه نامشروع کرد (در حالی که محرم بودیم اما مدرک رسمی نداشتیم). نهایتا خود مامور درخواست مبلغ 200 هزار تومان پول رو کرد تا ما را رها کند، من هم همراه مامور به عابر بانک رفتم اون هم کمی دورتر از عابر بانک ایستاد و من مبلغ مذکور را گرفتم و به مامور دادم و اون هم مدارکم را داد و رفت.

سوال من این است که این مامور با توجه به اینکه مشخصات من را داشت می تواند بعدا برای من مشکل ایجاد کند و گزارش بنویسد که من همراه دختری بوده ام و این مسایل و پرونده برای من ایجاد کند؟ با توجه به اینکه در آن موقع مارا به پاسگاه نبرد بازهم امکان رد کردن گزارش با توجه به عدم دستگیری من و آن دختر در زمان وقوع آن مسئله برای اون وجود ندارد؟ نگرانی باید داشته باشم؟

با کمال تشکر