ادعای مفقود شدن چک تخلیه توسط موجر

abbas
باسلام چکی به مبلغ 50 میلیون تومان درگذشته بابت ضمانت تخلیه مغازه دادم ودر وجه ضمانت تخلیه هم نوشتم، چند روز پیش مغازه را تحویل دادم و موجر با برادرم اجاره نامه نوشت واجناس مغازه را به برادرم واگذار کردم ولی موجر ادعا کرد چک تخلیه من را گم کرده ازش تعهد محضری گرفتم و پای قولنامه خودم هم ذکر کردم که چک امانت نزدش بوده و باید عودت شود و در حضور شهود ، بنظر شما موجر میتواند از چکم سوءاستفاده کن؟ یا به عنوان ضمانت تخلیه قراردادی که با برادرم دارد استفاده کند ؟؟؟از برادرم هم بابت قرار داد جدید 50 میلیون سفته گرفته است؛با تشکر از شما