احضارنامه

سرشکی
با سلام چندروز گذشته یک نامه از طرف دادگاه به منزل و ادرس قدیمی ما به اسم من فرستاده شده و به همسایه ها هم تحویل ندادن وگفتن به دست خودم باید بدن,میشه راهنمایی کنید چطور پیگیری کنم قضیه چی بوده چون من سابقه شکایتی نداشتم و خیلی نگرانم