حق الناس

maede
با سلام من دیروز برای خرید به مغازه ای رفتم و یک پیرهن سفید انتخاب کردم و مغازه دار سایز مناسب من را داد تا پرو کنم همچنین چندتا دیگه پیرهن سفید و جذب که باید از سر تنم میکردم بهم داد. در حین پرو بدون ایکه متوجه بشم یک مقدار جزیی از آرایش صورتم به لباس مالیده بود بعد از پرو فروشنده شروع کرد به دادوبیداد که پیرهنو باید بخری و از اونجا که پیرهن نسبت به پارچه و جنسی که داشت نجومی گرون بود و اصلا به من نمیومد ما نمیخواستیم بخریمش. و مادرم گفت هرچقدر خسارتش میشه ما پرداخت میکنیم و حتی پول خشکشویی راهم میدیم ولی فروشنده قبول نکردو کار به حراست کشید. و در آخر حراست حق رو به ما دادو رفتیم ولی این آقا گفت" واگذارتون میکنم به خدا" با توجه به اینکه این آقا به ما بی احترامی کرد و کاملا بهمون توهین کرد و اینکه ایشون خودش پیرهن سفید رو به من برای پرو داد و کاملا منو دید که آرایش دارم و از جنس خودش با خبر بود که تنگه و من باید از سر تنم کنم و ممکنه با آرایش من برخورد داشته باشه آیا ما باید به این آقا خسارت پرداخت کنیم ؟ در ضمن در هیچ مغازه ای اجازه پرو پیرهن سفید داده نمیشود و این جزو اصول مغازه داریست. و این آقا ممکنه برای به زور فروختن جنسش به ما این کارو کرده باشه.