حبس خانگی

فرهاد

با سلام

دختر 30 ساله مجردی دارم که نه تنها شئونات اسلامی و اجتماعی بلکه خانوادگی را نیز رعایت نمیکند و بدون اطلاع با روی اوردن به مشاغل و درامدهای خلاف عرف و ناپسند باعث خدشه به حیثیت خانواده نیز شده و اخیرا شب بیرون ماندن نیز به اعمالش اضافه کرده.

از نظر قانونی وی را میتوان به حبس خانگی محکوم کرد؟