سند املاک

زهرا
من ملکی دارم که هنوز سند تفکیکی نگرفتم و 5 متر در بازسازی به مساحت اضافه شده الان قصد فروش دارم باید چه اقدامی کنم