خرید و فروش مسکن

مجید عبدالهی

با سلام

بنده یک آپارتمان در خیابان پلیس به متراز 50 متر و قیمت 185 میلیون به شخصی فروخته ام و تاریخ 20/1/95 قرار دفتر خانه دارم، قبل از فروختن ملک بنده تصور میکردم ملک 18 ساله است که این موضوع در پیش قرار داد هم ذکر شده ولی در مباعینامه ذکر نگردیده،خریدار در هنگام کامل کردن مدارک وام متوجه میشود که سن بنا 21 ساله است(از تاریخ تخریب و باز سازی) و حالا با این عنوان که بیشتر از 45 میلیون بهش وام تعلق نمیگیره میخواهد فسخ قرار داد کند و از طرفی بنده مبلغ پیش دریافت که 60 میلیون می باشد بابت بدهی جای دیگر هزینه کرده ام و در مباعینامه همهی خیارات به غیر از تدلیس سلب شده، آیا بنده در دادگاه مقصر میشوم؟