ملکی

حسین

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت وکیل محترم

 

بنده و یک شخص دیگر دو واحد آپارتمانی را به طور جداگانه از سازنده ای خریداری کردیم (بنده یک واحد 70 متری و شخص دیگر یک واحد 90 متری).

 

سازنده بر روی سند واحد های ما وام گرفته(سند اصلی به نام سازنده )و موقع سر رسید وام از ایران فرار کرده و متواری گردیده بانک وام دهنده مبلغ وام را بین دو واحد ما تقسیم به 2 کرده وسهم هر واحد 100 م شده .(سند رهن بانک)

 

حال بنده به هزار بدبختی و قرض توانسته ام 80 م به بانک بابت واحد خود بدهم ولی شخص خریدار واحد 90 متری 100 م خود را پرداخته و واحد را از رهن بانک درآورده و از تریق قانون چک ضمانت واحد خود که سازنده فراری داده را از بنگاه گرفته و می خواهد این چک را اجرا بگذارد .

 

من هنوز واحدم رهن بانک است وسندش رهن بانک و به نام سازنده است و از آنجایی که این چک 200 م است و تنها چیزی که در ایران به نام سازنده است واحد من است (این واحد فقط قولنامه ای به نام من است ) آیا این چک می تواند مشکلی برای واحد من ایجاد کند؟

 

(من برای خرید این واح 200م به سازنده و 80 ملیون به بانک مذکور داده ام در ضمن در قولنامه ما نوشته وام ندارد )

 

شخص خریدار واحد 90 متری من را تحدید کرده که مقداری از خسارتش را بدهم وگرنه چک را اجرا و واحدم را مسدود می کند واز طریق قانون این مبلغ را از من میگیرد.

 

من با هزار بدبختی و قرض این واحد را خریدم و به هزار وام وقرض 80 م به بانک دادم حال هیچ چیزی برای فروش ندارم....

 

نمی دانم چه کنم لطفا من را راهنمایی کنید و توضیحات کامل را برای جنبه های این مشکل بدهید

 

پیشاپیش کمال تشکر را از شما دارم

 

(والا به دلیل وضعیت مالی خراب هیچ پولی در بساط ندارم که حتی بتوانم حضوری پیش وکیل بروم ممنون میشوم کمکم کنید...

 

خدا خیرتان دهد ...)

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت وکیل محترم

 

بنده و یک شخص دیگر دو واحد آپارتمانی را به طور جداگانه از سازنده ای خریداری کردیم (بنده یک واحد 70 متری و شخص دیگر یک واحد 90 متری).

 

سازنده بر روی سند واحد های ما وام گرفته(سند اصلی به نام سازنده )و موقع سر رسید وام از ایران فرار کرده و متواری گردیده بانک وام دهنده مبلغ وام را بین دو واحد ما تقسیم به 2 کرده وسهم هر واحد 100 م شده .(سند رهن بانک)

 

حال بنده به هزار بدبختی و قرض توانسته ام 80 م به بانک بابت واحد خود بدهم ولی شخص خریدار واحد 90 متری 100 م خود را پرداخته و واحد را از رهن بانک درآورده و از تریق قانون چک ضمانت واحد خود که سازنده فراری داده را از بنگاه گرفته و می خواهد این چک را اجرا بگذارد .

 

من هنوز واحدم رهن بانک است وسندش رهن بانک و به نام سازنده است و از آنجایی که این چک 200 م است و تنها چیزی که در ایران به نام سازنده است واحد من است (این واحد فقط قولنامه ای به نام من است ) آیا این چک می تواند مشکلی برای واحد من ایجاد کند؟

 

(من برای خرید این واح 200م به سازنده و 80 ملیون به بانک مذکور داده ام در ضمن در قولنامه ما نوشته وام ندارد )

 

شخص خریدار واحد 90 متری من را تحدید کرده که مقداری از خسارتش را بدهم وگرنه چک را اجرا و واحدم را مسدود می کند واز طریق قانون این مبلغ را از من میگیرد.

 

من با هزار بدبختی و قرض این واحد را خریدم و به هزار وام وقرض 80 م به بانک دادم حال هیچ چیزی برای فروش ندارم....

 

نمی دانم چه کنم لطفا من را راهنمایی کنید و توضیحات کامل را برای جنبه های این مشکل بدهید

 

پیشاپیش کمال تشکر را از شما دارم

 

(والا به دلیل وضعیت مالی خراب هیچ پولی در بساط ندارم که حتی بتوانم حضوری پیش وکیل بروم ممنون میشوم کمکم کنید...

 

خدا خیرتان دهد ...)