تعدیل تقسیط مهریه وافزایش ان

سارا

با سلام . بنده دادخواست تعدیل تقسیط و افزایش ان را تنظیم نموده ام میخواستم ببینم  بدون داشتن مدارکی که ثابت کنم همسر بنده درامدشان بیشتر است و میتوانند بیشتر از هر سه ماه یک عدد سکه پرداخت کنند دادگاه فقط ضمن ادعای بنده پرونده را دوباره بازخوانی میکنند یا نه؟