منع اشتغال زوجه

بهنام سلیمی
باسلام وعرض ادب ، همسر من مدت 5 سال از زندگی مشترک با فریب من ور سیدن به تمام خواسته های خود از جمله گرفتن مدرک کارشناسی وحمایت همه جانبه من برای استخدام در یکی از ارگانهای دولتی و حتی گرفتن رضایت نامه محضری برای مدت5سال اشتغال،زندگی مشترک را 2 سال پیش و مصادف با دریافت اولین حقوق به بهانه نداشتن امنیت جانی ترک نمود و از طریق دادگاه محکوم به تمکین شد،ولی حکم دادگاه را اجرا نکرد ،بعد دوباره من را فریب داد و با اظهار به امدن به زندگی مشترک با گرفتن حق طلاق ،حق طلاق را گرفت ولی باز هم به زندگی مشترک بر نگشت،من با ارایه دادخواست منع اشتغال وی به دادگاه خواستار عدم اشتغال وی شدم ولی متاسفانه دادگاه بدون در نظر گرفتن شرایط 5سال زندگی بنده و زحمات من برای رسیدن او به خواسته هایش رای به نفع همسرم صادر کرد ورای در دادگاه تجدید نظر هم قطعی شد حال بنده میتوانم فرجامخواهی کنم وایا امیدی به گرفتن نتیجه مطلوب میباشد