چگونه ادعای اعسار صاحب چک برگشتی را رد کنم؟

علی

سلام

1- اثبات توان مالی بدهکار بر عهده ی من هست یا دادگاه؟ 

2- آیا دستور قضایی در مورد محکومیت های مالی با حکم اولیه ی دادگاه تجدید نظر که به خوانده ها مهلت داده بود تا اموال و معاملات خودشون رو اعلام بکنن در تعارضه و آیا خوانده ها هنوز موظف هستند که موارد درخواستی دادگاه رو اعلام بکنن یا صرف ادعای اعسار معسر شناخته می شن؟

3-چطور می تونم قبل از آخرین جلسه ی پیش رو به قاضی پرونده مراجعه کنم و از ایشون این دستور رو بخوام؟