جرم تخمینی

دانشجوی موسسه چتر دانش
با سلام با توجه به ماده های 501/502/503/508/509/ 513/514/608و 609 ق.م.ا و ماده 26 ق.م. نیروهای مسلح ، فردی از طریق اینترنت با سرویس های اطلاعاتی در خارج از کشور مصاحبه ویدیویی داشته ، اطلاعات یگان خدمتی خود در زمان سربازی را مطرح کرده ، و با عناصر آن سازمان چندین جلسه گفتگو داشته ، تمامی اسناد و مدارک ثبت و ضبط در اداره امنیت کشور ، و شهادت شاهدی نیز مطرح گردیده. حکم این شخص چه می تواند باشد ، آیا وکیل قبول پرونده می کند؟ هزینه تقریبی را نیز بفرمایید