چه شرایطی باید داشت که هر 3ماه یکبارسکه داد؟

علی

مادرزنم همش تو زندگی من دخالت میکنه و مدام با منیت ش زندگی من رو به چالش میکشه . من به زنم گفتم خانه مادرش نباید بره تا یه مدت که حد و مرز ها مشخص بشه .به دفعات متوجه شدم که به زنم گفته تو باید اختیارت دست خودت باشه و ...
از یکی از اقوام شنیدم که گفته میخواد بره طلاق دخترش رو بگیره . البته از اون شروط 12 گانه که مطرح میشه من هیچ کدومش رو ندارم که ترسی داشته باشم . زندگی م رو دوست دارم و میخوام زندگی م رو حفظ کنم . فقط دغدغه من مهریه دادنه . 
من یه کاسبم و مغازه ساده دارم . نمیتونم بگم چقد درامد دارم ولی تقریبا برجی 15 میلیون  چک پاس میکنم .تقریبا 10 تا 15 درصد ش سود منه .  نه ماشین دارم نه سهام نه خانه . فقط میخوام بدونم با این شرایطی که من دارم میشه انتظار داشت هر 3ماه یه سکه بهش بدم ؟