درخواست پاسخ بابت سوال مطرح شده.

تابش

وکیل محترمه سلام

محبت فرموده  در پاسح به سوال اینجانب نظر کارشناسی خود را اعلام بفرمایید که آیا زمینی را که اداره منابع طبیعی با وجود دارا بودن مالکین و  بنچاق مالکییت ملی اعلام کرده و موضوع ماده 56 را در این مورد مطرح مینماید و کتبا نیز در جوابیه اعتراضیه مکتوب میدارد که سند بنام دولت جمهوری اسلامی صادر گردیده را پس از مدتی با یکی از کارکنان دولت در موقعییت شغلی سردار ارتشی مورد معا مله ونهایتا به وی  میفروشد ، آیا چنین معامله ای قانونا امکان پذیر بوده یا اداره مربوطه تخلف نموده زیرا ما بعنوان ورثه و مالکین اصلی زمین پدری در تلاش برای اعاده حقوق خود هستیم ، قبلا از بذل توجه شما سپاسگزارم.ضمنا  در صورت نیازتصویر ابلاغیه اداره مربوطه را خدمتتان اسکن  و ارسال مینمایم.

با تشکر فراوان

تابش، آمستردام-هلند