نمیدونم

با سلام... من اواخر شهریور ماه از مزاحم تلفنی ام شکایت کردم و بعداز چندماه پرونده مختومه شد حالا امروز پیامکی برایم آمده که پرونده شما به شعبه 4 دادگاه کیفری واصل شد میشه کمکم کنید نمفهمم پرونده ای که مختومه شده چرا دوباره واصل شه: