دادخواست طلاق

اکبر ملائی

سلام،بنده در تاریخ 93/5/25 عقد دائم انجام دادم و در تاریخ 93/8/28 پرده بکارت خانمم را به درخواست ایشان برداشتم و زن بنده شدند.برای ایشان هرکاری انجام داده ام حتی منزل م اجاره کرده ام ولی در تاریخ 94/7/13 ایشان از بنده بصورت تلفنی تقاضای طلاق کرد.در تاریخ 94/8/25 در منزل پدریشان جمع شدیم و بنده طلاق تئافقی را امضا کردم.پس از طی مراحل به دادگاه رفتم.دادگاه مارا به بهزیستی و از بهزیستی به مشاوره فرستادند پس از 4 جلسه مشاوره ایشان راضی به زندگی نشد و نامه عدم سازش را امضا نکردند و مشاوره را ترک کردند و بنده طلاق توافقی را قبول نکردم.همسرم در تاریخ 94/11/21 به دادگاه مراجعه کرده و درخواست مهریه نموده است.بنده در تاریخ 94/11/25 در دادگاه حاضر شدم و در تاریخ 94/12/3 یک هزینه دادرسی آمد ئ حکم به پرداخت 114 سکه شدو درخواست تقسیط انجام دادم...با پرداخت مهریه بصورت قسطی آیا میتواند از بنده طلاق بگیرد؟