مواجهه حضوری

نادری

با سلام

چنانچه در شکایت های کیفری شاکی در شکواییه خود از درج زمان و مکان وقوع جرم امتناع نماید چگونه باید اقدام نمود و برای اثبات ادله که نیاز به مواجهه حضوری با شاکی باشد میبایستی چگونه عمل کرد وآیا میتوان از دادیار درخواست کرد که سوالات مورد نظر متهم را از شاکی سوال نماید

با تشکر