اغفال و خیانت

نادر
سلام من 10 سال پیش عاشق زنی شدم و با او ازدواج کردم و پس از آن متوجه شدم او قبلاً ازدواج کرده و طلاق گرفته ولی بمن دروغ گفتن، بهم زدن ازدواجی که با عشق بوده خیلی سخت بود و من صرف نظر کردم ولی خانواده ام دیگر او را نپذیرفت و این باعث شد او تصمیم به طلاق بگیرد و با طرح‌ریزی خیانتی اموالم را نیز بالا کشیدند و چون در غیابم و با نیرنگ و پارتی طلاق غیابی گرفت اسنادم که در خانه بود نیز در دست آنهاست! نمیدانم چه میتوانم بکنم!؟