طلاق از مرد بهایی پیرو فرقه ضاله

محسن محمدپرست

سلام

زن مسلمان شیعه که شوهر بهایی دارد وبا دختر دوساله اش خانه شوهرش را ترک کرده است ، شرایط طلاق و حضانت فرزند به چه صورت میباشد .

ایا ازدواج با مرد بهایی محکوم به بطلان است.؟؟