ایا میتوانند دادخواست اعسار بدهد

nazli

در تاریخ 17/6/92  قبل از همسرم بصورت توافقی جدا شدم مهریه ام 119 سکه و یک حج عمره  بود  . توافق به این صورت شد  که ماهیانه یک سکه تمام را پرداخت کنند  و همچنین فیش حج عمره ار نیز ظرف دوماه پس از طلاق بدهند . الان 7 ماه است که سکه ای پرداخت نکردند و فیش حج را هم ندادند. با توجه به اینکه هیچی چیزی به نامشان نیست و فیش حقوقی را هم طبق اداره کارو با حداقل  دارند ، چند سوال داشتم :

اگر رسیدهای این 7 ماه و رسید حج عمره ره به اجرا بگذارم  آیا اگر جلبشان کردم ایشان حبس میشود ؟

 ایا میتوانند با توحه به توافقی بودن نحوه و میزان مهریه ، دادخواست اعسار بدهند ؟ و ایا دادخواستشان ممکن است قبول شود ؟ چون شنیده ام که بخاطر اینکه خودشان توافق کرده اند دادخواست اعسارشان قبول نخواهد شد .