درگیری

Hajkazem
با سلام و وقت بخیر ،،در روز 21دیماه با شخصی درگیر شدم که اول او ضربه ب صورت من زد و بعد من ضربه ی با کف دست به گردن او زدم که درگیری بدون هیچ سلاح سرد و گرمی اتفاق افتاده که بعد چندروز متوجه شدم ک از من ب جرم شکستگی بینی و فحاشی شکایت نموده در برگ اظهارات کلانتری هم با کمال صداقت اظهارات خود را نوشتم و اتفاق را به همان صورتی ک اتفاق افتاده بود بیان کردم تا اینکه دقیقا همان روزی ک پرونده ب دادسرا فرستاده شده بود شاکی درون کلانتری اعلام رضایت بی قید و شرط نمود ،،و با بازگشت پرونده ب کلانتری با دستور احضار شاکی و شهود ،افسرنگهبان برگ رضایت را روی پرونده گذاشته و مجددا ب دادسرا فرستادند ک درون دادسرا رسیده شده ،،،آیا با وجوداینکه بنده ضربه ب بینی او نزدم و رضایت شاکی بازهم برای من مجازات دولتی در نظر گرفته میشه ؟؟؟؟ اگر قرار بر مجازات دولتی باشد با وجود عدم سوء پیشینه من ب چ میزان هست ؟؟؟آیا این مجازات ب عنوان سوپیشینه ب حساب می آید ؟؟؟ آیا سوپیشینه بعد از مدتی از بین خواهد رفت ؟؟؟؟؟؟